Blog

Zmrazení kroužků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, lektoři,   v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. č 958, nařízení HS hl. města Prahy č. 15/2020 a zaslanými informacemi pro školy a školská […]

Kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 Vážení rodiče, zákonní zástupci,  pro letošní školní rok opět nabízíme širokou paletu kroužků.  Některé kroužky […]

Pátek 25. 9. ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zřizovatelem, vyhlašuje ředitel ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 na pátek 25. září 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Den […]

Venkovní učebna

Ve středu 16. 9. jsme slavnostně otevřeli, přes léto zhotovenou, venkovní učebnu. Děkujeme všem, kteří se na tom finančně podíleli: Spolek Dolní Holešovice, Spolek rodičů při ZŠ TGM a také […]

Nová PC učebna

Přes léto se nám podařilo vybudovat zbrusu novou, moderní, počítačovou učebnu. Žáci zde budou moci získat nové poznatky při používání moderních technologií, včetně 3D tiskárny.