Škola v pohybu

Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků v mateřských a základních školách. Fotbalová asociace České republiky nabízí jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizací hodin. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a myslím si, že se akce velmi povedla, neboť se dětem i učitelům hodiny moc líbily a byly pro všechny zúčastněné obohacující.