SCHOLA PRAGENSIS

V pátek 29.11. se třídy 8.A a 9.A zúčastnily 24. ročníku veletrhu školství a vzdělávání v hl. m. Praze „Schola Pragensis“. Cílem návštěvy tohoto veletrhu bylo, aby se žáci zamysleli nad volbou vhodné střední školy a nasbírali inspiraci.

Klára Soukupová

Veronika Šímová