Rozvrh hodin od 30. 11. – homogenita

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 od pondělí 30. 11. 2020 se nám opět vrací žáci do školy. Sláva. Hurá.

Dle instrukcí od MŠMT (PES pro školství) je velký důraz kladen na homogenitu skupin. Je to dokonce nadřazené plnění školního vzdělávacího plánu (ŠvP). Homogenita skupin je i naše priorita, a proto jsme se rozhodli třídy rozdělit na několik skupin a již od příchodu do školy zamezit potkávání = shlukování žáků, případně rodičů.

V příloze vidíte „rozvrh“ vyučovacích hodin  a doby obědů od 30. 11. 2020. Respektujte ho prosím. Na 1. stupni bude téměř výhradně výuku zajišťovat TU.

Provoz ŠD pokračuje v nastaveném režimu: 11:40 – 17:00h.

Pevně věříme, že tyto kroky povedou ke zdárnému průběhu prezenční výuky.

S pozdravem kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka