Rozdělení žáků do 1. tříd

Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7, 170 00
Rozdělení do 1. tříd, školní rok 2021/2022
1.A - Barbora Babejová1.B - Ivana Horáková1.C - Eva Patočková
Registrační čísloRegistrační čísloRegistrační číslo
TGM01TXAR7DYAIS
ONXHZHL86CV9RXY
0GIX18ZNWZ6GX0S
3ENSJ74WWKLTSPN
NGG5OTGM07RST81
BULCP3YEA6CBDVL
9KSH1L0C6M2QDW9
20FP13MSXX73VAQ
8372Z4XICLC6D40
ETH27D7DUCQMPXC
JRPAVP4JRK1XBYK
TGM10GYZILX8KKS
FHUEJ5IZD2QKNHM
BO2X1O4XLYV2F8H
D1RNDW1ZTQIGZKI
HIPDJTGM02VV39E
16UXYJ8RKGQMIKC
F3E1HTGM08T40E9
QK7ASFFXPPL5L0H
I93Y1YN6XEQ4RWJ
TGM30S4OOS9GTJQ
197XRUNI91TGM06
TGM091R3PSPQEGK
CIVK6O5PNBKTTA7
IXZB6UJ5S9PKWN8
E7C0O
Pozn.: Registrační číslo Vám bylo přiděleno při elektronickém předzápisu, případně přímo u vlastního zápisu.
Ověřit, znovu zjistit, můžete u pracovníků kanceláře školy:
p. Urban - 603 486 923, p. Soukupová - 724 049 223
Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše ratolesti.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka