Roušky

Od pátku 18. 9. je povinnost nosit roušku (mít zakrytý nos i ústa), pro žáky 2. stupně, i ve třídě během výuky (kromě tělesné a hudební výchovy).