Rekonstrukce jídelny – informace z MČ P7

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
 obracím se na Vás s informacemi o dění v ZŠ T. G. Masaryka.Dlouhodobě probíhá příprava na rozsáhlou rekonstrukci kuchyně a jídelny, kterou škola nezbytně potřebuje a kterou nyní začínáme realizovat. Rekonstrukce gastro provozu je návazným krokem na dokončené velké investiční akce v rámci rekonstrukce půdních prostor a vytvoření nových tříd a bude řešit kapacitně nevyhovující jídelnu a zastaralé zařízení školní kuchyně. 
Vzhledem k tomu, že jde o velmi rozsáhlou rekonstrukci, není možné ji realizovat během letních prázdnin a bude muset probíhat v průběhu školního roku. Abychom během ní zvládli zajistit stravování dětí, budeme postupovat ve 3 etapách. V první etapě budou realizované přípravné stavební práce, v druhé etapě plánujeme během cca 6 měsíců rekonstruovat školní kuchyni, přičemž jídelna bude v provozu, a během letních prázdnin navážeme poslední etapou, která bude zahrnovat rekonstrukci jídelny.  V příštím týdnu začne první etapa přípravnými stavebními pracemi. Ty budou probíhat tak, aby dopad na provoz školy byl minimální. Budeme se snažit zachovat ranní příchod dětí do školy hlavním vchodem v 8:00 a začínat práce až po začátku vyučování. Vše bude zabezpečené tak, aby byl pohyb dětí zcela oddělen od zóny přípravných stavebních prací a byla zachována naprostá bezpečnost. Druhá etapa bude zahájena v lednu 2022, kdy dojde již k samotné rekonstrukci školní kuchyně, která je plánovaná na období od ledna do června. Kuchyni nejprve zcela stavebně oddělíme od jídelny, aby jídelna mohla po celou dobu rekonstrukce kuchyně sloužit ke stravování dětí. Stavba tak její provoz neovlivní a děti se v ní po celou dobu rekonstrukce kuchyně budou moci stravovat. Vzhledem k tomu, že kuchyně bude v rekonstrukci a nebude možné v ní vařit, zajistíme dovážení náhradního stravování. Dodavatelem bude zařízení školního stravování Charly Amusement, které je zapsáno v rejstříku školských stravovacích zařízení a máme na ně velmi dobré reference od škol, které jeho služby využívají (např. ze ZŠ Troja).Věřím, že jídlo bude kvalitní a bude dětem chutnat.  Finančně se pro Vás samozřejmě nic nezmění, cena oběda pro Vás zůstane po dobu rekonstrukce stejná jako dříve.  Ráda bych Vás nicméně poprosila o vstřícnost v tom, že po dobu rekonstrukce odpadne možnost výběru ze dvou jídel. Při dovozu jídla pro 550 strávníků to není v prostoru výdejny prakticky řešitelné. Prosíme Vás a Vaše děti v tomto ohledu o porozumění. Další drobnou komplikací bude změna času, kdy je možné jídlo na další den odhlásit, a to ze současných 14 hodin na 9 hodin ráno předchozího dne. Samozřejmě zůstane možnost si neodhlášené jídlo vyzvednout. Ráda bych Vás ujistila, že během celé rekonstrukce budou pečlivě odděleny zóny pro pohyb dětí a zóny rekonstrukčních prací, aby byla dodržena veškerá hygienická a bezpečnostní nařízení a stavba bude organizována tak, aby chod školy narušovala v co nejmenší možné míře. 
Jsem si jistá, že nepohodlí z rekonstrukce plynoucí bude vyvážené moderní kuchyní, ve které se bude paním kuchařkám skvěle vařit, a pro děti příjemnou a dostatečně prostornou jídelnou. Na budovách školek a škol postupně pracujeme a snažíme se je dostat postupně do co nejlepšího stavu. Je to ale práce, která vyžaduje velké úsilí, náklady a hodně času, neboť mnoho škol a školek je díky letitému zanedbávání školství ve špatném stavu. Jsme rádi, že nyní dochází na rekonstrukci, která umožní škole pro naše děti co nejlépe zajišťovat kvalitní a chutné jídlo. Prosíme tedy o trpělivost během rekonstrukce, budeme se všichni snažit, aby ovlivňovala chod školy a pohodu dětí i zaměstnanců co nejméně.Děkujeme! Pokud máte k rekonstrukci nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Budeme Vás o průběhu rekonstrukce průběžně informovat.


Hana Šišková

radní pro školství

Praha 7

737468730