Rekonstrukce dokončeny

S novým rokem se nám podařilo zprovoznit nové místnosti, a to jak pro výuku, tak i zázemí pro pedagogy:

Nová učebna pro výuku přírodovědných předmětů (Ch, F, Př)

Nová laboratoř

Nový kabinet pro učitele 2. stupně