Provozní doba hřiště – prosinec

Provozní doba hřiště na ZŠ T. G. Masaryka

Ortenovo náměstí (pro veřejnost) – prosinec 2021

Pouze víkendy: 14 – 16h

V týdnu od 27. 12. – 31. 12. vždy 14:30h – 16h

Pozn.: Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna nastavená hygienická pravidla