Provoz školy o prázdninách

V době letních prázdnin probíhá ve škole rozsáhlá rekonstrukce.

Vstup do budovy bude možný pouze po telefonické domluvě.

Pověřené osoby s telefonními kontakty:

Jan Rychtr – 732 401 198 (ředitel)

Josef Gajoš –  739 709 790 (zástupce ředitele)

Michal Urban –  603 486 923 (kancelář)

Petr Svoboda – 608 462 731 (školník)

Přejeme všem krásné prožití léta, hlavně pevné zdraví a těšíme se v úterý 1. 9. 2020 opět na viděnou.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka