Provoz škol od 14. 3.

Po jarních prázdninách do školy bez roušky

S účinností od 14. 3. 2022 dochází k dalšímu rozvolňování covidových opatření ve společnosti i ve školách:

Ruší se povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek nosu a úst.

• Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek ani na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

• POZOR! – Pokud se ovšem v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek. V případě takové školní akce je tedy třeba své dítě respirátorem nebo rouškou vybavit. Je vhodné, aby každý žák měl minimálně jednu v tašce v zásobě.

Konečně jsme se všichni dočkali. Máme obrovskou radost, že epidemiologická situace umožňuje návrat k prakticky běžnému provozu ve škole. 

Covid a další virová onemocnění tímto rozvolněním ovšem samozřejmě nezmizela,prosíme tedy i nadále o dodržování již osvojených hygienických pravidel: především jde o pravidelné mytí a dezinfekce rukou, respektování případného odstupu od ostatních, častější větrání v místnostech, neposílání dětí s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění do školy.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci