Projektový týden

28. října 2018 slavila naše republika kulaté narozeniny.

Naše škola se samozřejmě také v rámci výuky do oslav zapojila. Tentokrát formou projektového týdne. A protože jsme škola T. G. Masaryka, bylo téma nasnadě. Celý týden jsme si v mnoha  předmětech připomínali vznik republiky a jejího prvního prezidenta.

Finále proběhlo ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek se děti zúčastnily „branného dne“, jehož výsledky byly slavnostně vyhlášeny v krásném prostředí naší školní auly druhý den, v pátek. Po promítání filmu TGM Osvoboditel následovala práce s pracovními listy, dobovými dokumenty a fotografiemi.

Děti si při projektu rozšířily obzory a dozvěděly mnoho nového.

Mgr. Klára Soukupová