Projektový den s TGM

V pátek 26. října proběhl na naší škole projektový den k oslavám 100 let od založení ČSR. Na II. stupni jsme toto významné výročí oslavili společnou projekcí dokumentu TGM Osvoboditel ve školní aule. Po zhlédnutí dokumentu následovalo vyhlášení nejlepších účastníků orientačního běhu, který se konal předcházející den dopoledne ve Stromovce.

Jednotliví třídní učitelé se pak odebrali s žáky do tříd, kde se věnovali reflexi dokumentu. Třídy 7.A a 8.A pracovaly společně, přičemž byl kladen důraz na skupinovou spolupráci mezi dětmi. Nejprve měli žáci možnost prohlédnout si originální dobové fotografie (móda, vzhled školní třídy v meziválečném období, vojenské uniformy atd.), případně obrázky zachycující T. G. Masaryka v různých životních situacích. Následně se děti ve skupinách věnovaly vyplňování pracovních listů, nad kterými jsme pak všichni společně diskutovali. Na závěr celého dne se žáci pokusili vytvořit pomocí metody „Pětilístek“ básničku o T. G. Masarykovi. Myslím, že básničky se všem opravdu povedly a dokonce vznikla i jedna v angličtině.

Veronika Šímová

Masaryk

přísný, úžasný

jezdil na koni, učil, pomáhal

první československý prezident osvoboditel

prezident


Masaryk

pravdomluvný, spravedlivý

učil, přemýšlel, počešťoval

osvobodil náš milovaný stát

hrdost


Leader

humble, proud

learning, teaching

he was good president

president


Masaryk

nadaný, šťastný

vede, učí, jezdí na koni

byl to československý prezident

prezident


Masaryk

čestný, hodný

úřadoval, vládl, psal

fyzik, politik, znalec jazyků

prezident


Prezident

moudrý, šťastný

učí, jezdí na koni, pracuje

byl to československý prezident

vůdce


Tomáš

laskavý, přísný

vede, velí, hlásá

sice přísný, leč milý

prezident

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA