Projektový den na památku T.G. Masaryka

Dne 14. září si naše země připomněla významné výročí – 80 let od úmrtí našeho 1. prezidenta, kterým byl Tomáš Garrigue Masaryk. Protože je naše škola navíc hrdým nositelem jména tohoto českého velikána, rozhodli jsme se jeho život, dílo a zásluhy o vznik samostatného československého státu připomenout dětem o něco intenzivněji. Zvolili jsme formu projektového dne.

Mladším dětem připomněli Masaryka jejich vyučující, vyšší ročníky se věnovaly svým projektům samostatněji. Páté třídy a třída šestá se zabývaly Masarykem a dalšími našimi prezidenty, sedmá třída vznikem Československé republiky, osmá získávala informace o historii naší školy a ti nejstarší se seznámili s Masarykovými myšlenkami a jeho významem pro Českou republiku. Všichni obstáli se ctí a své práci se skutečně věnovali.

Později dopoledne ještě všichni žáci navštívili výchovný koncert v naší krásné aule, kde absolvovali program zaměřený na vývoj české rockové hudby. Umělci u nás nebyli poprvé, v loňském školním roce jsme měli možnost vidět a slyšet jejich program, který byl zaměřen na tvorbu světovou.