PROJEKTOVÝ DEN „30 LET SVOBODY“

V pátek 22.11. se na naší škole konal pro žáky II. stupně projektový den k tématu Sametové revoluce. Během prvních dvou vyučovacích hodin byl připraven program v aule, konkrétně projekce filmu „Poslední hurá“ z cyklu České století 1918-1992 z produkce České televize. Následně se žáci přesunuli se svými třídními učiteli zpět do učeben, kde se věnovali různým aktivitám k tématu.

Děkujeme také Spolku rodičů za zapůjčení plackovače, který nám projektový den velmi zpestřil.