Projekt ,,ZDRAVÁ STRAVA“

V hodinách Výchovy ke zdraví jsem se s dětmi zaměřili na zdravé stravování.

Na toto téma dostaly děti za úkol vytvořit projekt, do něhož by se skutečně zapojili všichni členové jejích skupiny a jenž pak bylo třeba vhodně odprezentovat před třídou.

Sešly se tak zajímavé práce, které bylo radost si prohlédnout a vyslechnout jejich obsah, a já je velmi ráda ocenila dobrými známkami.

Mgr. Klára Soukupová