Projekt E-Bezpečí

Vážení rodiče,

naše škola započala dlouhodobý projekt E-bezpečí, na který získala finanční prostředky přes úspěšně podanou žádost (Nadace O2).

Na druhém stupni (7. – 9.třídy) již proběhla akce, která měla za cíl seznámit žáky s možnostmi „nebezpečí na internetu“, čeho se vyhnout, na co si dát pozor, jak rozpoznat „nebezpečí“. V průběhu jara předpokládáme návaznost v podobě školení pedagogického sboru a možností rodičovských kaváren.

K této problematice se připojil i Spolek rodičů při ZŠ TGM a zakoupil licence na videokurzy pro rodiče (E-Bezpečí pro rodiče): https://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1828-e-bezpeci-pro-rodice-unikatni-videokurz-pro-vsechny-rodice.

Ke vstupu potřebujete jedinečný kód (na jednu IP adresu), který si můžete vyžádat u svých třídních učitelů. Videa jsou „otevřena“ do 1. 3. 2021. Počet vstupů je na jeden kód neomezený, vždy z té samé IP adresy. Velice doporučujeme si udělat čas a alespoň některá videa zhlédnout. V současné době distanční výuky je toto téma velice aktuální!

S pozdravem kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka