Přípravka, 1. třídy a 2. třídy do školy – hurá!!

Návrat žáků do školy

Ve středu 18. 11. se vrací ke klasickému způsobu výuky žáci přípravné, prvních a druhých tříd.

Výuka:

Příchod žáků do školy, vlastní výuka i čas oběda se bude řídit speciálním rozvrhem – viz příloha.

V rámci HV se nebude zpívat, místo Tv jsou doporučeny vycházky nebo pobyt na školním hřišti.

V platnosti zůstávají i další hygienická a epidemiologická opatření z času před uzavřením školy. 

Novinkou je nutnost nošení roušek (zakrytý nos a ústa) při celém pobytu ve škole, tedy i při výuce.

Pro ostatní ročníky (3. – 9. tř.) platí nastavená distanční, povinná výuka.

ŠD 

ŠD bude v provozu denně 11:40h – 17:00h (tedy bez ranní družiny). Rozdělení:

PT Tesařová Ivana

1.A Semrádová Ilona              1.B Majorová Hana              1.C Hricová Kateřina 

2.A Stroinová Ingrid              2.B Plšková Jana                   2.C Radilová Eva

Žáci budou při výuce i při pobytu ve ŠD v homogenních skupinách. Je doporučeno hodně větrat, a to i v průběhu výuky a také, při dodržení všech hygienických pravidel, pobyt venku.

ŠJ

Strávníci, kteří budou mít zájem o oběd, si musí oběd objednat sami přes stránku www.strava.cz, e-mailem: holesova@zstgm.cz nebo telefonicky: 731 417 323 a to nejpozději do 12 hod dne předešlého.

11:00h – 11:30h – výdej oběda pro žáky, kteří jsou na DV do jídlonosičů 

11:40h – 13:00h – výdej pro žáky ZŠ (dle rozpisu)

13:10h – 13:45h – výdej pro žáky ZŠ Bratrská 

Konzultace (M, Čj) pro žáky na DV budou zatím poskytovány pouze pro žáky 9. třídy, případně žáky s OMJ a SVP, a to od pondělí 23. 11. 2020 (bude upřesněno).