Přidejte se k nám v roce 2023/24

Jsme Orteňák – rodinná škola v příjemném prostředí Prahy- Holešovice

Nabízíme přátelské a bezpečné prostředí, kde se můžete dále rozvíjet, rozumného šéfa a mnoho benefitů (příspěvek na stravování, pracovní notebook, multisport kartu, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání …).

Dvojjazyčný asistent pedagoga.

Dvojjazyčný asistent není pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb. Náplní práce dvojjazyčného asistenta není přímo výuka, ale pomoc při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit. Může také zajišťovat komunikaci mezi školou a rodiči žáka s OMJ.  

Podmínkou výkonu práce dvojjazyčného asistenta je splnění kvalifikace určené pro pozici asistenta pedagoga tak, jak je definováno v zákoně č. 563/2004 Sb. Nedílnou součástí jeho kvalifikace je též znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni (znalost cizího jazyka je prokazována např. maturitním vysvědčením, jazykovým certifikátem, vysvědčením z jazykové školy, dokladem o absolvování státní jazykové zkoušky, státní zkoušky, případně dokladem o ukončení minimálně základního vzdělání v cizím jazyce). 

Asistent pedagoga pro 2. stupeň ZŠ.

Podmínkou výkonu práce  asistenta pedagoga, je splnění kvalifikace určené pro pozici asistenta pedagoga tak, jak je definováno v zákoně č. 563/2004 Sb.


Pro více informací o škole se podívejte na http://www.zstgm7.cz

Nebo volete na 732 401 198

A své životopisy zasílejte na: rychtr@zstgm7.cz