Při hodině českého jazyka.

Dbali jsme na správné sezení a držení pastelky. Pomocí uvolňovacích cviků jsme uvolňovali ruku a ramenní kloub. Seznámili jsme se s novým písmenem O.