Představení v aule školy – Rybova Česká mše vánoční