Předcházení úrazům

Na škole byly besedy pro 1. a 2. tř. na téma úrazy.

Dva vozíčkáři vyprávěli příběhy ze svého života. Děti ani nedutaly.