Pohádka o Veliké řepě a výroba papírové myšky.

Řepa vyrostla veliká, převeliká. Tahal ji dědeček, tahala vnučka, pejsek i kočka, ale řepu vytáhnout  nemohli. Až přiběhla na pomoc myška….. Děti při poslechu rozvíjí fantazii a pohádka je inspirovala.
K výrobě papírové myšky. Děti z 5. oddělení si zlepšily dovednost při práci s nůžkami a lepidlem. 
Rozvíjí si jemnou motoriku, trpělivost a tvořivost.