Podzimní hodina výtvarky

Hádaly se houby, hádaly se v lese, 
kterou z nich si houbař v košíku odnese?