Zvýšení cen stravného v ŠJ

Vážení strávníci a vážení rodiče,

v posledních měsících prudce stoupají ceny potravin a bohužel se dá očekávat i jejich dlouhodobý nárůst. Tato situace zasáhla i školní stravování, my bychom však i nadále rádi udrželi kvalitu používaných surovin i hotových jídel, a proto jsme byli nuceni upravit cenu obědů v novém školním roce 2023/2024. 

Nové ceny obědů platné od 1. 9. 2023:

Děti do 6 let…………………..35,- Kč

Děti 7-10 let…………………..42,- Kč

Děti 11-14 let…………………44,- Kč

Děti 15 let a více…………….50,- Kč

Cizí strávníci školští…………116,- Kč

Cizí strávníci……………………117,- Kč

Zařazení žáka do věkové kategorie je dle dosaženého věku ve školním roce (1. 9. – 31. 8.)

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem příjemné prožití letních prázdnin.

                                                                                                          Mgr. Jan Rychtr

                                                                                                                  ředitel