Po páteční návštěvě Pražského hradu spolu se 7B jsme se v 7A vydali na výlet vlakem směr Karlštejn – lomy Mexiko i Malá a Velká Amerika – Srbsko. Obdivovali jsme průzračnou vodní hladinu a strmé srázy, dozvěděli jsme se informace o trestaneckém pracovním táboře v lomu Mexiko a na závěr jsme stihli i koupání. Prázdniny už jsou za dveřmi!