Platby (pracovní sešity a kroužky)

Vážení rodiče (zákonní zástupci), v minulých dnech jste obdrželi od třídních učitelů informace o platbách pracovních sešitů a kroužků na tento školní rok.

Došlo ke kompletní změně evidenčních čísel u všech žáků školy (kvůli jednodušší, rychlejší a přehlednější identifikaci došlých plateb).

Prosím vždy o správné vyplnění variabilního symbolu (jehož částí je právě evidenční číslo)a dodržení termínu platby – 20. 10. 2019 Do „Zprávy pro příjemce“ uvádějte vždy jméno žáka, třídu, případně za jaký kroužek je platba.

Děkujeme za pochopení a spolupráci


Kroužky  – platba

Účet školy: 51 -2488450257/0100

Částka: 950 Kč

Variabilní symbol: (9 místný): 22abcdefg – viz níže

22 = kroužky

ab = rozlišení kroužku

11                   Aerobik

22                   Badatelský

33                   Cukrařinky

44                   Filmový

55                   Fotbalová škola

66                   Ruční práce

77                   Sportovní všestrannost

88                   Zobcová flétna

99                   Dramatický (šablony)

cdefg = evidenční číslo žáka (přiděleno každému žákovina začátku školní docházky/roku)

příklad VS (žák platí filmový kroužek):    224418125

Platbu proveďte nejpozději do 20. 10. 2019


Pracovní sešity – platba

Účet školy: 51 -2488450257/0100

Částka: viz informace od třídního učitele

Variabilní symbol: (9 místný): 55abcdefg – viz níže

55 = pracovní sešity

ab = rozlišení třídy

11 = 1.A                    12 = 1.B                    13 = 1.C

21 = 2.A                    22 = 2.B                                           

31 = 3.A                    32 = 3.B                                           

41 = 4.A                    42 = 4.B

51 = 5.A                    52 = 5.B

61 = 6.A

71 = 7.A

81 = 8.A

91 = 9.A                   

cdefg = evidenční číslo žáka (přiděleno každému žákovina začátku školní docházky/roku)

příklad VS (žák 5.B platí PS):    555215230

Platbu proveďte nejpozději do 20. 10. 2019