PIKNIK

Ve středu 12.6. se konaly poslední pracovní činnosti dívek ze 6. až 9. třídy. Rozhodly jsme se je proto strávit venku a uspořádat v parném odpoledni piknik v zahradě před budovou školy.

Veronika Šímová