Pébéčko na Sedmičce

Naše škola dostala společně s dalšími základními školami na Praze 7 jedinečnou příležitost zúčastnit se projektu „Pébéčko na Sedmičce“.

Městská část Praha 7 poskytla škole opravdu velkorysou částku 50 000 Kč.

V projektu „Pébéčko na Sedmičce“ dostanou žáci možnost sami rozhodnout o tom, jak utratí tento rozpočet. Prostřednictvím navrhování projektů se lépe naučí hospodařit s penězi, zkusí si vést kreativní kampaň, budou prezentovat jednotlivé projekty a snažit se získat pro ně podporu ostatních spolužáků a rodičů. Žáci tak vystupují ze své pasivní role a přispívají k rozvoji celé školy.

Projekt „Pébéčko na Sedmičce“ je určen pro žáky od 4. do 9. třídy. Budeme velmi rádi, pokud se závěrečného hlasování o vítězných projektech, které budou následně ve škole realizovány, zúčastní i rodiče. Podrobnější informace o celém projektu Vám poskytnou třídní učitelé na plánovaných třídních schůzkách.

Mgr. Veronika Bursová, koordinátorka projektuVýsledky hlasování

V úterý 10.10. a ve středu 11.10. proběhlo hlasování v rámci projektu „Pébéčko“.

Hlasování se zúčastnili žáci 4.-9. třídy a také jejich rodiče.

Výsledky hlasování jsou následující:

  1. relaxační místnost – 97 hlasů
  2. automat se zdravými potravinami – 60 hlasů
  3. pomůcky do tělocvičny – 29 hlasů
  4. pomůcky do školních dílen – 25 hlasů
  5. fotbalové dresy – 23 hlasů
  6. školní maskot – 19 hlasů
  7. lavičky na chodbu (2. patro) – 14 hlasů

Mgr. Veronika Bursová, koordinátorka projektu

Závěrečné hlasování o nejlepších projektech

V úterý 10.10. a ve středu 11.10. proběhne závěrečné hlasování o nejlepších projektech, kterého se budou moci vedle žáků zúčastnit i rodiče. Hlasování bude probíhat online pomocí unikátního kódu.

Do hlasování postoupily následující projekty:

– automat se zdravými potravinami

– fotbalové dresy

– lavičky na chodbu (2. patro)

– pomůcky do školních dílen

– pomůcky do tělocvičny

– relaxační místnost

– školní maskot

Mgr. Veronika Bursová, koordinátorka projektu

 

Ve středu 27.9. proběhlo společné setkání vybraných žáků ve školní aule v rámci projektu „Pébéčko na Sedmičce“.

Žáci zde prezentovali a obhajovali své nápady na to, co by ve škole rádi změnili nebo zlepšili.

Mezi účastníky setkání proběhlo hlasování o nejlepších projektech, které jejich navrhovatelé představili všem na jevišti.

Vedení školy nyní posoudí, zda jsou navrhované projekty realizovatelné, a schválené projekty postoupí do kampaně a závěrečné fáze hlasování.

 Mgr. Veronika Bursová

Harmonogram

1. fáze (pravidla, přípravy)

pondělí 18.9. – čtvrtek 21.9.

2. fáze (navrhování projektů)

pátek 22.9. – středa 27.9.

V pátek 22.9. proběhne projektový den „Pébéčko na Sedmičce“, během kterého budou třídní učitelé (4.-9. třída) ve svých třídách pracovat s žáky na sběru nápadů na projekty k realizování. Projektový den bude trvat 1.-4. vyučovací hodinu. K dispozici je metodika pro třídní učitele a pracovní listy pro sběr nápadů.

V úterý 26.9. odevzdají třídní učitelé zúčastněných tříd koordinátorovi Pébéčka třídní návrhy projektů se jmény žáků, kteří je budou prezentovat a obhajovat na společném setkání (deliberace).

Ve středu 27.9. proběhne společné setkání vybraných žáků v aule školy (čas, konkrétní průběh, délka trvání se ještě upřesní). Žáci zde budou prezentovat a obhajovat své projekty. Nejlepší projekty postoupí do fáze schvalování a hlasování.

3. fáze (schvalování)

čtvrtek 28.9. – pondělí 2.10.

Vedení školy posoudí a schválí navrhované projekty.

4. fáze (kampaň)

úterý 3.10. – pondělí 9.10.

Žáci mohou schválené projekty různě zpracovat, např. plakáty, letáky (hodí se jako náplň výuky VV) a snaží se pro jejich podporu získat ostatní spolužáky a rodiče.

5. fáze (hlasování)

úterý 10.10. – středa 11.10.

Hlasování bude probíhat pouze on-line ve dvou dnech. Do hlasování budou zapojeni i rodiče žáků. Každý má k dispozici více hlasů (určuje se podle počtu projektů v hlasování). Hlasování probíhá pomocí unikátního kódu.

6. fáze (výsledky hlasování)

čtvrtek 12.10.

Budou k dispozici výsledky hlasování. 

7. fáze (realizace vítězných projektů)