Oslavy 100 let od založení ČSR

Vzhledem k významnému výročí, které nás v nejbližších dnech čeká, se také naše škola rozhodla připojit k oslavám 100 let od založení Československé republiky. Během týdne od pondělí 22. října do pátku 26. října se budeme tématu 1. republiky věnovat na obou stupních, a to jak v rámci jednotlivých tříd, tak i během společných aktivit pro celou školu.

Žáci na prvním stupni se ve čtvrtek 25. října pokusí vytvořit školní vlajku. Celý projektový den se ponese v duchu atmosféry 20. a 30. let (dobová hudba, kostýmy, trikolora). V pátek 26. října pak během 3. a 4. vyučovací hodiny proběhne vyhlášení nejoriginálnější školní vlajky v aule za přítomnosti komise sestavené z řad pedagogů naší školy.

Žáci na druhém stupni se budou tématem 1. republiky zabývat v průběhu celého týdne. V rámci výuky především humanitních předmětů jsou připraveny různé aktivity spojené s osobou T.G. Masaryka, po kterém naše škola nese jméno. Ve čtvrtek 25. října se žáci zúčastní branného dne ve Stromovce, kde budou na jednotlivých stanovištích plnit úkoly vtahující se k období mezi léty 1918–1938. Celý týden zakončíme v pátek 26. října společnou projekcí dokumentu TGM Osvoboditel ve školní aule. Po zhlédnutí dokumentu se žáci přesunou zpět do tříd, kde budou moci využít pracovní listy k danému tématu, případně se pod vedením třídního učitele zaměřit na reflexi emocí po filmové projekci (metody „Jedno slovo“, „I.N.S.E.R.T“, „Pětilístek“).

Veronika Šímová