Orteňák jede 4Q/21

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dostává se Vám do ruky pravidelný zpravodaj (Orteňák jede), ve kterém najdete informace týkající se naší školy.

Po úvodním zvládnutí začátku školního roku nás čekalo velmi náročné období. Díky podpoře MČ jsme byli mezi prvními, kterých se týkalo očkování proti Covid-19 (březen – duben 2021). Zaměstnanci toho využili téměř ve 100%. Přesto nám Covid za říjen a listopad zasadil těžkou ránu a mnoho zaměstnanců se tímto virem nakazilo. Museli tudíž do izolace, a tím se kvalita výuky zhoršila, což nás velmi mrzí. Všemi silami jsme se snažili udržet „běžný“ chod školy.

Při listopadových třídních schůzkách jsme společně volili nové členy do Školské rady na další 3 roky (za rodiče byli zvoleni: pí. Cibulková, p. Vokáč, pí. Sehnalová) a v průběhu prosince (po doplnění členů za zřizovatele) proběhla první schůzka Školské rady. Více se můžete dočíst na webových stránkách v sekci: Škola – Školská rada (Školská rada – Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 (zstgm7.cz))

Do knihovny se nám postupně daří dokupovat nové knihy (Knihovna – Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 (zstgm7.cz)). Zejména sekce komiksů se rozrostla o publikace mapující české i světové dějiny dvacátého století čtenářsky poutavou formou.

Několik zaměstnanců vyjelo na stáže do jiných evropských zemí (Dánsko, Francie) za poznáním tamního školství a práce se žáky s OMJ. Připravuje se prezentace, ohlédnutí se za touto zkušeností.

Jakmile MŠMT a MZ dalo možnost PCR testování (proplácení těchto testů), ihned jsme tuto možnost využili a navázali tak na jarní a zářijovou zkušenost. Jsme pevně přesvědčeni, že tyto testy mají vyšší citlivost a mohou nás mnohem lépe ochránit před nepříznakovými jedinci. Chápeme, že to je pro všechny složité, jelikož výsledky chodí v úterý nad ránem, a tak se k Vám informace o pozitivním výsledku může dostat po probuzení.

I přes nepříznivou pandemickou situaci držíme v běhu mimoškolní akce = návštěvy divadel, kin, muzeí, galerií, sportovní akce (bruslení, …) a mnoho jiných tradičních akcí. Vánoční jarmark jsme bohužel museli zrušit, což nás velmi mrzelo. Uspořádali jsme alespoň takový malý školní, aby se dětské výrobky mohly dostat až k Vám.

V adventním čase k nám zavítal Mikuláš s čerty a andělem (žáci 9. třídy) a také jsme mohli zhlédnout Rybovu mši v podání Kühnova dětského sboru.

Počasí nám i v Praze ukázalo, že může být bílo, alespoň těsně před Vánocemi.

Pevně věříme, že rok 2022 bude již pro výuku příznivější a nebudeme tak svázáni vším neznámým.

Přejeme úspěšný vstup do nového roku 2022, pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a spokojenosti.