Orteňák jede 3Q – 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dostává se Vám do ruky pravidelný zpravodaj (Orteňák jede), ve kterém najdete informace týkající se naší školy.

Krásné období letních prázdnin a hektického září je již za námi. Všichni jsme se na jedničku vypořádali s nutným vstupním testováním žáků a pevně věříme, že tento školní rok bude již klasický.

Během léta se řady našich učitelů, asistentů i vychovatelek opět o trochu rozrostly. Nyní hlásíme plný stav. Pro hladké zapojení nováčků jsme v přípravném týdnu společně vyrazili na 3denní výjezd mimo Prahu, který se tradičně vydařil. 

Z finančních prostředků školy se nám podařilo zrekonstruovat kancelář školy a dát jí moderní vzhled a odpovídající pracovní prostředí našim kolegům. Zřizovatel (MČ P7) úspěšně dokončil rekonstrukci podkroví – východní křídlo, kde vznikly 3 nové třídy, šatny a kabinet pro pedagogy. Do těchto moderních prostor jsou umístěny naši prvňáčci a též oddělení ŠD. Zřizovatel také dokončil rekonstrukci dětského hřiště Ortenovo náměstí, známého pod názvem Beruška, to bylo v průběhu září slavnostně otevřeno. Děkujeme za podporu.

Pro ještě lepší komunikaci jsme kabinety osadili telefony s pevnými čísly a máte tedy možnost spojit se se zaměstnanci i telefonicky. Seznam čísel je součástí tohoto e-mailu v příloze.

I letos jsme naplnili 3 první třídy a tentokráte máme 2 třídy přípravné. Díky vyššímu počtu mladších dětí jsme požádali MŠMT o navýšení kapacity školní družiny, což nám bylo v průběhu září splněno, a tudíž jsme mohli uspokojit poptávku i žáků ze 4. tříd. Také se nám podařilo (i za pomoci příspěvku od Spolku rodičů) zprovoznit knihovnu a studovnu, sehnat skvělou paní knihovnici Caroline Hanzíkovou a dále obnovit knižní fond. Do knihovny chodí žáci v rámci výuky ČJ v dopoledních hodinách a též tam mohou trávit své volné chvíle např. při čekání na kroužek, hrát tam společenské hry, vyhledávat informace na internetu, plnit zadané úkoly a potkávat se.

Opět jsme rozšířili nabídku kroužků a pevně věřím, že si v nich každý žák najde to svoje.

Uspořádali jsme sběr starého papíru a také jsme již měli tu čest mít jednu třídu v karanténě = máme nastavený systém pro případné další případy. 

Ve škole proběhlo mnoho akcí – namátkou: Den IZS, Bankéři do škol, stmelovací akce pro sedmáky a šesťáky. Žáci se zúčastnili Dnu jazyků na sedmičce, někteří byli na Zastupitelstvu mladých, na autorském čtení při veletrhu Svět knihy, v pražském planetáriu, na filmu Zátopek, na workshopu Město v pohybu, třeťáci a čtvrťáci chodí na lekce plavání. Několik tříd již bylo na škole v přírodě a v tomto týdnu si ji užívají další tři.

Vše je možné sledovat na webových stránkách školy (www.zstgm7.cz) nebo na FB. 

Všichni jsme moc rádi, že jsme se mohli společně potkat a vrátit se do běžného ruchu školního roku se všemi radostmi i starostmi.

Přejeme krásný podzim.