Olympiáda v českém jazyce

Jako každoročně se i letos na naší škole žáci druhého stupně zapojili do Olympiády v českém jazyce. O soutěž projevily zájem i děti ze 7. ročníku, takže školního kola se tentokrát zúčastnilo 19 soutěžících.

20. ledna 2019 proběhlo obvodní školo, v němž naši školu reprezentovali tři úspěšní řešitelé školního kola. V náročné konkurenci obstáli se ctí a za své znalosti se určitě nemusí stydět.

Mgr. Klára Soukupová