Od Spolku rodičů jsme dostali do třídy knihy pro společnou četbu.