Od 25. 1. 2021 beze změny

Dle vyjádření ministra školství p. Plagy budou školy i v příštím týdnu, tj. od 25. 1. 2021, pokračovat ve výuce dle nastaveného režimu = beze změny (PES 5) 

Nadále tedy platí:

  • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku 
  • 3. – 9. ročníky mají distanční vzdělávání