Nový školní rok

Vážení zákonní zástupci, milé děti, 

věříme, že jste si léto užili a těšíte se na nový školní rok. 

Rádi bychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 6. 9. od 17 hodin.  

Schůzky pro rodiče žáků prvních tříd se budou konat již 4. 9. po slavnostním zahájení.  

Níže je k nahlédnutí rozvrh hodin na první týden v září.  

PONDĚLÍ 4. 9. – PT, 1.třídy – uvítání na školním hřišti, poté třídní schůzky   

                           2.– 9. třídy – 1VH  

ÚTERÝ 5. 9. –  PT,  1. třída – 2VH  

                        2.– 5. třídy – 4VH  

                        6.– 9. třídy – 5VH  

STŘEDA 6. 9. – PT,1. třídy – 2 VH 

                          2.– 9. třídy – třídy dle rozvrhu 

ČTVRTEK 7. 9.  – PT, 1. třídy – 3 VH  

                           2.– 9. třídy dle rozvrhu  

PÁTEK 8. 9. – PT, 1. třídy 4VH  

                        2.– 9. třídy dle rozvrhu  

Těšíme se na Vás a věříme, že další školní rok bude pro naše žáky úspěšný. 

Vedení školy a celý kolektiv ZŠ TGM