Nový školní rok 2022/2023

Přípravná třída + 1. třída

Žáky přípravné třídy a 1. tříd si ve čtvrtek 1. září 2022 paní učitelky a pan učitel vyzvednou před školou v 8:10.

 Poté bude následovat společné přivítání na školním hřišti, žáci se budou moci podívat do svých tříd (rodiče zůstanou ve venkovních prostorách s paní vychovatelkou). 

Od 9h budou následovat třídní schůzky pro rodiče žáků přípravné třídy a 1. tříd, kde se dozvědí všechny zásadní informace o organizaci školního roku 2022/2023 v prostorách školy, jako jsou školní hřiště, venkovní učebna, vnitroblok, tělocvična, aula. Žáci mohou zůstat pod dohledem paní vychovatelek.

2. třída – 9. třída

Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 první hodinou (8:00 – 8:45h).

 V pátek 2. 9. budou mít všechny třídy třídnické hodiny dle rozpisu níže. 

Kromě obvyklých činností proběhne ve třídách seznamování s novými žáky, učiteli, rozdávání učebnic, přidělování šatních skříněk, organizační věci atd.

 PT + 1. třídy2. – 5. třídy6. – 9. třídy
Čtvrtek   1. 9.1.VH (do 8:45)1.VH (do 8:45)1.VH (do 8:45)
Pátek      2. 9. 1. – 2.VH (do 9:40)1. – 4. VH (do 11:40)1. – 5. VH (do 12:35)
Pondělí 5. 9.Dle rozvrhuDle rozvrhuDle rozvrhu

Školní družina pro žáky PT a 1.– 4. tříd bude na „výuku“ plynule navazovat.

Od pondělí 5. 9. bude již probíhat výuka podle rozvrhu.

Těšíme se na Vás                                                      

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka