Nový školní rok

Školní rok 2021/2022 – základní informace

Přípravná třída + 1. třída

Žáky přípravných a 1. tříd si, ve středu 1. září 2021, paní učitelky vyzvednou před školou v 8:10h. Poté bude následovat společné přivítání na školním hřišti, žáci se budou moci podívat do svých tříd (rodiče zůstanou ve venkovních prostorách s paní vychovatelkou). 

Od 9h budou následovat třídní schůzky pro rodiče žáků přípravných tříd a 1. tříd, kde se dozvědí všechny zásadní informace o organizaci školního roku 2021/2022 v prostorách školy = školní hřiště, venkovní učebna, vnitroblok, tělocvična, aula – žáci mohou zůstat pod dohledem paní vychovatelek.

Žáci přípravných tříd a 1. tříd podstoupí testování během čtvrtka 2. 9. 2021 metodou PCR – pooling (ze slin).


2. třída – 9. třída

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 první hodinou. Během úvodní hodiny budou žáci 2. až 9. tříd testováni PCR metodou (pooling – ze slin = stejně jako na konci loňského školního roku).


  Ve čtvrtek 2.9. a pátek 3.9. budou mít všechny třídy třídnické hodiny dle rozpisu níže. V pátek může na 2. stupni již dojít k výuce hl. předmětů (M, Čj, Aj, …).

Kromě obvyklých činností proběhne ve třídách seznamování s novými žáky, učiteli, dorozdávání učebnic, přidělování šatních skříněk, organizační věci atd.

 PT + 1. třídy2. – 5. třídy6. – 9. třídy
Středa    1. 9.1.VH (do 8:45h)1.VH (do 8:45h)1.VH (do 8:45h)
Čtvrtek   2. 9. 1. – 2.VH (do 9:40h)1. – 4. VH (do 11:40h)1. – 5. VH (do 12:35h)
Pátek      3. 9. 1.– 3.VH (do 10:45h)1. – 4. VH (do 11:40h)1. – 5. VH (do 12:35h)

Školní družina pro žáky PT a 1.– 3. tříd bude na „výuku“ plynule navazovat.

Od pondělí 6.9. bude již probíhat výuka podle rozvrhu.

  O případných změnách v hygienických opatřeních Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

  Pozn.: Přihlášení ke stravování ve školní jídelně již můžete provést. Od 1. 8. máme nový účet na platbu obědů: 123-3505450297/0100. 

Těšíme se na Vás.                                                      

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka