Novinky = změny ve školním roce 2018/2019

(aneb co se nám povedlo)

 

Pedagogická část

 • Posílení výuky přírodovědných předmětů (hodina matematiky navíc v šesté a deváté třídě, hodina přírodopisu navíc v sedmé, osmé i deváté třídě)
 • Zkvalitnění výuky anglického jazyka (od třetí třídy je jedna hodina věnována konverzaci s rodilým mluvčím)
 • Podpora výuky M, Čj, Tv a to dělením na skupiny (pátá, šestá třída)
 • Podpora zájmové činnosti – rozšíření nabídky kroužků (badatelský, logika a deskové hry, anglický klub, dramatický, …)

 

Technická část

 • Zavedení vstupního vrátníku – elektronický vstup
 • Zavedení videotelefonů (kancelář školy, školní družina, …)
 • Kompletní rozvod wi- fi připojení internetu po celé budově ZŠ
 • Nákup nové interaktivní tabule = multimediální učebna
 • Zprovoznění učebny pro žáky s OMJ (odlišný mateřský jazyk)
 • Přesun čtyř oddělení ŠD do zrekonstruovaného podkroví – již nedochází ke křížení výuky a družiny
 • Rekonstrukce podlah ve třech třídách v přízemí (1.A, 1.B, 2.A)
 • Nákup nového nábytku do prvních tříd
 • Vymalování pěti tříd a školní jídelny
 • Dokončení rekonstrukce podkroví (nové podlahy, nátěr topných těles, repase dveří i zárubní)

 

Na čem pracujeme (bude do Vánoc)

 • Rekonstrukce školního hřiště a přilehlých šaten včetně sociálního zázemí
 • Jazyková učebna
 • Fyzikálně – chemická učebna včetně laboratoře

 

ŠD

1.tř. – podlahy atd.

IWB

školní hřiště

podlahy 3.p