Novinky na Orteňáku

V Praze dne 25. 5. 2021


Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, 

konečně nastal ten čas, kdy je škola opět plná dětí a chod je skoro v normálu, i přes testování a roušky.

Jaké změny jsme si na poslední týdny připravili?

První změnou je testování, a to ve formě PCR testů (ze slin – pooling) ve frekvenci 1/14 dní dle nařízení MZ. K tomuto kroku přistoupily všechny ZŠ na Praze 7 a zřizovatel nám velmi vypomohl se zajištěním.

Proběhlo též focení tříd a pedagogického sboru – velice se těšíme na Vaše úsměvy a věříme, že fotka bude krásnou vzpomínkou na tento „covidový“ rok.

Na doporučení MŠMT ohledně pohybu a výuky venku jsme pružně zareagovali a zprovoznili vnitroblok, kde od tohoto týdne může probíhat výuka a o velké přestávce se zde žáci mohou proběhnout, zrelaxovat, protáhnout.

Také jsme zprovoznili místnost ve 3.p. nazvanou knihovna = studovna = herna, prozatím na výuku. V rámci projektu Pébéčko jsme objednali různé společenské hry a za přispění Spolku rodičů při ZŠ TGM jsme pořídili koberce a sedací vaky, aby se zde děti cítily jako v bavlnce.

Proběhne též program tematizující nebezpečí na internetu s názvem E-bezpečí, a to jak pro pedagogické pracovníky, tak pro páté a šesté třídy (7.A, 8.A, 9.A již měly).

Skončila akce: Z pera a palety, kdy žáci měli vytvářet výtvarná a literární díla. Vše již bylo předáno odborné porotě pod vedením p. Kláry Cibulkové (Spolek Dolní Holešovice, předsedkyně Školské rady) a na pondělí 21. 6. od 16h je naplánován Happening = Vernisáž s vyhodnocením.

Některé naše kolegyně a kolegové vyrazí v červnu za poznáním chodu škol a jednotlivých sekcí vzdělávacího systému do jiných zemí.

Příští týden ve středu 2. 6. 2021 jsou naplánovány třídní schůzky, tentokrát formou konzultací – více informací u TU. Vaše ratolesti mají čas na vylepšení hodnocení za 2. pololetí ještě do pátku 18. 6., kdy je ukončení klasifikace.

Předávání vysvědčení proběhne ve středu 30. 6. 2021 (více TU).

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka