Návštěva knihovny na téma „Vánoční zvyky“ a následný koncert „Malá Rybovka“ v podání Kühnova dětského sboru