Návštěva knihovny – budou z nás velcí čtenáři. Žáci se účastnili klavírního koncertu v aule školy.