Návrat žáků 1. stupně = 1. fáze rozvolnění

1. fáze návratu žáků do škol – od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dle dostupných informací (vyjádření ministra školství, informace na webu MŠMT, v datové schránce školy, …) to vypadá následovně:

Od pondělí 12. 4. 2021 se do školy vrací žáci 1. stupně, a to formou rotace = jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distanční výuka (doma).

Po zvážení následujících okolností: 

 • komunikace se zaměstnanci, u kterých by mohlo zavření MŠ (mimo předškoláků) či rotace žáků „znemožnit“ pracovní nasazení
 • rozprostření žáků do více pater, kvůli jejich striktní homogenitě 
 • maximální možný počet oddělení ŠD a zároveň vyrovnaný počet žáků (dostatek prostoru na pobyt venku) v nich
 • dodržení stejného počtu tříd – tedy rotace polovin

jsem rozdělil třídy do těchto skupin:

12. dubna 2021 prezenční výuku zahájí tyto třídy: PT, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A

 • ostatní třídy mají distanční výuku

19. dubna 2021 prezenční výuku zahájí tyto třídy: PT, 1.A, 1.B, 2.C, 3.B, 4.A, 5.B

 • ostatní třídy mají distanční výuku

V danou chvíli jsou jasná jen tato režimová opatření:

 • Povinná ochrana úst a nosu: žáci – minimálně tzv. chirurgická rouška (nebo obdobná rouška s odpovídající certifikací), zaměstnanci – respirátor (FFP2), 
 • Testování ve škole – zahájení vždy první den v týdnu
  • antigenní test  2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek)   NEBO
  • PCR test  1x týdně (PCR testy ovšem MŠMT nebude školám poskytovat ani hradit)
 • Homogenita tříd – dodržet i o přestávkách, ve školní družině a venku
 • Další již běžná hygienická opatření, větrání a dodržování 3R 

Podrobnější informace k plánovanému testování žáků a zaměstnanců ve škole zatím nemáme k dispozici.

Sledujte prosím naše webové stránky a také informace od třídních učitelů.

Mgr. Jan Rychtr – ředitel školy