Náš říjen:

– hodiny matematiky

– návštěva Planetária

– Halloween

– hodiny VV a PČ