Nábor na sportovní aerobik pro školní rok 2020/2021 zahájen.