Multikulturní výchova ve výuce literatury

Se žáky 7.A jsme se společně rozhodli obohatit výuku literatury a využít při tom jazykové pestrosti této třídy. V Čítance jsme narazili na příběh o vzniku světa vycházející z čínské mytologie. Děti tento text zaujal, a tak se přímo nabízelo zahrnout do hodin literatury i četbu této čínské báje v originále. Jedna z žákyň přinesla na ukázku čínskou učebnici pro základní školy, kde je tento příběh zachycen, a přečetla nám ukázku. Mezi žáky se následně rozpoutala diskuze, během které porovnávali českou a čínskou verzi textů, zajímali se o podobu základního školství v Číně, nebo se také pokoušeli hledat vzájemné paralely mezi touto bájí a biblickým příběhem o stvoření světa a člověka. V učebnici jsme také využili báseň od středověkého čínského básníka Li Po, o kterém jsme si povídali v rámci výuky středověké orientální literatury. Žáky tato forma výuky velmi bavila a myslím, že jsme se všichni dozvěděli spoustu nových informací.

Mgr. Veronika Bursová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA