Matematický klokan

Vážení rodiče, milí žáci, 

19. března se naše škola zapojila do Mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A. 

Vzhledem k současnému stavu – pandemii a distanční výuce, přišlo řešení úloh z klokana jako zpestření a oživení distanční výuky.  Současně si žáci mohli ověřitsvoji schopnost řešit neobvyklé úlohy. Zda umí používat logiku a také se nabízelo porovnání s ostatními žáky školy. Cílem této soutěže je i vyhledávání matematicky talentovaných žáků

Oficiální část soutěže v naší škole byla ukončena a vyhodnocena. Tímto vám představujeme nejlepší řešitele z naší školy v jednotlivých kategoriích – Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet.

Dnes vám předkládáme v příloze pouze pravidla soutěže a výsledky z naší školy.Zadání úloh klokana 2021 a správná řešení všech úloh 2021 vám předložíme na tomto místě teprve po uvolnění ze strany organizátorů soutěže. Zde jejich stanovisko:

Nezaheslovaná zadání (od 1. 6. 2021): Standardně bývají zadání volně k dispozici od 1. května. Letos na žádost prezidentky AKSF je termín posunut na 1. června z důvodu možných posunů realizace soutěže v některých zemích. Prosíme proto, abyste do tohoto termínu nikde nešířili a nezveřejňovali ani zaheslovaná zadání.

Sami si pak můžete ověřit, které úlohy jste řešili správně. U těch ostatních úloh můžete hledat správný postup třeba s pomocí spolužáků nebo rodičů. Přejeme hodně štěstí při hledání správných řešení.