Matematický Klokan

Během března se naši žáci 2. až 9. tříd zúčastnili matematické soutěže Klokan. Celkem se této soutěže zúčastnilo 259 žáků. Nejlepším řešitelům byla udělena pochvala TU. Poděkování patří za snahu všem.