Má to dvě nohy, dvě ruce…🙌

 …je to druhák! V lednu jsme v prvouce začali probírat téma Lidské tělo. Děti dostaly za úkol rozdělit se do skupin a zvolit si jednoho modela nebo modelku, kterého společnými silami obkreslí. A zvládly to bravurně 👍