Logika a deskové hry

V rámci kroužku budou žáci řešit problémové úlohy podporující rozvoj logiky a logického uvažování.

Tyto úlohy vyžadují od žáků zvolení strategie a systematičnost postupu řešení. Úlohy navíc podporují rozvoj paměťového, logického a abstraktního myšlení.

Následné využití v matematice, přírodovědných předmětech a dalších životních situacích.

Určeno pro žáky 5. až 7 ročníku

Pondělí 14.30 – 16.00

Financováno z dotace

Vedoucí kroužku RNDr. Josef Gajoš